Gratis advies over vetputten en -afscheiders

Laat uw vetafscheider, of -put of –ton die vóór 2006 is geplaatst controleren door WazoRiool als u vermoedt dat deze mogelijk niet voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 norm of als u twijfelt aan het goed functioneren. WazoRiool geeft gratis advies en inspectie van uw vetafscheider/vetput.

Vetput legen, reinigen, onderhouden en plaatsen

Geloosd en stollend vet bij de bedrijfsmatige bereiding van warme voedselwaren zet zich af in het rioleringssysteem. Door een verminderde afvoercapaciteit kan dit zelfs tot verstopping leiden. Dit komt voor in keukens van hotels, restaurants, bedrijfskantines, bejaardencentra, ziekenhuizen, etc. Maar ook bij bedrijven waar plantaardige en/of dierlijke vetten vrijkomen in het afvalwater zoals slagerijen, slachterijen, vis verwerkers en bakkerijen. Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten op de riolering is ongewenst en het plaatsen van een vetafscheider of vetput is dan ook vereist. Het is wettelijk verplicht dat uw vetput regelmatig leeggezogen moet worden. Aan een vetput en ook het onderhoud ervan zijn eisen gesteld. Deze zijn vastgelegd in de NEN-EN 1825-1 en -2 norm. WazoRiool kan voor u berekenen waaraan de vetput die u nodig heeft moet voldoen. Het volume van de afvalwaterstroom wordt bekeken en daarmee selecteren wij voor u een vetput met de juiste inhoud en doorstroomsnelheid. Vetafscheiders die wij plaatsen voldoen aan de geldende NEN normering.

Onderhoud en regelmatig legen van vetputten is verplicht!

Een overvolle vetput en/of verstopt leidingwerk veroorzaken stank- en wateroverlast. Daarom geldt voor uw vetafscheider een onderhoudsverplichting om deze ongemakken tegen te gaan. Regelmatig moet de vetput worden geïnspecteerd, gereinigd en geleegd worden. De slibopvangruimte mag maximaal 50% gevuld zijn en de vetopslagruimte tussen de schotten mag maximaal 80% gevuld zijn. Dit betekent een gemiddelde vetlaagdikte van circa 16 cm. De autoriteiten controleren de onderhoudsfrequentie aan de hand van een logboek. Laat het volledige onderhoud door WazoRiool uitvoeren om ruimschoots te voldoen aan de onderhoudseisen.

Vetput legen alleen door een erkend bedrijf

Het afvoeren van het gestolde vet moet door een erkende inzamelaar zoals Wazo- Riool worden uitgevoerd. Wij legen uw vetput professioneel met vacuüm zuigauto’s en met hogedrukwagens reinigen wij uw leidingwerk.

Twijfelt u aan het goed functioneren van uw vetafscheider of -put?

Bel WazoRiool op 0598 39 18 85, Of klik hier, dan bellen wij u!