Uw voordelen op een rijtje:

  • Laagste tarieven van noord Nederland
  • No cure, no pay
  • Garantie
  • Tarief inclusief monteur, voorrijkosten en gebruik ontstoppingsapparatuur
  • Mobiel pinnen

Garantiebepalingen

Op alle door WazoRiool ontstopte en gereinigde rioleringen is een garantietermijn van drie maanden van toepassing. Eventuele verstoppingen binnen deze termijn worden gratis door WazoRiool verholpen mits betreffende verstoppingen niet zijn of worden veroorzaakt door verzakkingen, breuk en/of overige defecten aan het rioleringsstelsel inclusief verstoppingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of voorwerpen, obstakels en/of substanties die niet behoren te worden afgevoerd via het rioolstelsel. Alsmede het opnieuw gebruik van vochtig toiletpapier etc.

Indien beroep wordt gedaan op garantie zullen wij de riolering ontstoppen en een camera inspectie uitvoeren, wanneer blijkt dat de leiding gebreken vertoont zoals bovenstaand vermeld, dan dient de ontstopping en de camera inspectie te worden voldaan, voor het op dat moment geldende tarief. Indien blijkt dat er geen gebreken aanwezig zijn dan is de ontstopping en de riool inspectie gratis.

No cure, no pay

Bij WazoRiool betaalt u alleen als ook daadwerkelijk uw rioolverstopping is verholpen. Als er zich vaste obstakels in de afvoerleiding, zoals beton, ijsvorming, ontstoppingsmiddelen of boomwortels bevinden zijn wij wel genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Ook brengen wij de ontstoppingskosten kosten in rekening wanneer blijkt dat putten, septictanks of vetvangers toe zijn om geledigd te worden. Daarnaast moet de toestand van de afvoerleiding voldoen aan de NTR 3216 en de NEN 3215.

Garantie of geen garantie?

Wanneer wij reinigingswerkzaamheden uitvoeren aan uw riool bent u er zeker van dat uw riool grondig gereinigd wordt. Bij het reinigingsproces wordt gebruik gemaakt van een vuilfrees die onder hoge druk de vaak vast gekoekte verontreiniging afvoert naar het hoofdriool. Het komt incidenteel voor dat daarbij reeds aanwezige zwakke plekken geraakt worden waarbij lekkage kan ontstaan. In andere gevallen kan het voorkomen dat het vastgekoekte vuil een reeds aanwezige lekkage afdicht. Na verwijdering van dit vuil wordt de reeds aanwezige lekkage actief.