Riool reparatie

Riool reparatie, -renovatie en -aanleg

De levensduur van een riolering is gemiddeld 20-25 jaar, al naar gelang het onderhoud. Alles kan defect raken, dus ook uw riool. In de meeste gevallen door slecht onderhoud. Een verstopping wordt vaak gezien als het ergste wat aan het riool kan gebeuren. Ruim 50 % van alle gevallen waarin een riolering defect raakt is toe te wijzen aan constructieve problemen.

Als uw riool defect is door bijvoorbeeld een verzakking, plantenwortels of scheuren en gaten, ontstaat lekkage en wateroverlast. Dan moet de riolering zo snel mogelijk gerepareerd of (deels) gerenoveerd worden om ervoor te zorgen dat het afvalwater vrij kan doorstromen naar de hoofdriolering, zonder ophoping van vuil en lekkages.

WazoRiool is een betrouwbare partner voor het repareren, renoveren of (deels) aanleggen van rioleringen. Kleine reparaties als een kapotte sifon bij particulieren of grote renovatieprojecten van een woningcorporatie met meerdere woningen: WazoRiool voert alle werkzaamheden, zowel klein als groot uit met vakkundige, gemotiveerde vakmensen en met moderne gereedschappen en instrumenten.

Riool reparatie en vernieuwing

WazoRiool voert dagelijks reparaties uit en vervangt en renoveert rioleringen. Zowel buiten als binnen het pand. Om kosten te besparen voor onze klanten zal WazoRiool zoveel mogelijk deelrenovatie toepassen. Plaatselijke schade kan in de meeste gevallen zonder hak-, breek- en graafwerk snel en eenvoudig worden gerepareerd. Uw vloeren, bestratingen en tuinen blijven daarbij gespaard.

Relining, herstellen zonder breekwerkzaamheden!

Als reparatie van het riool noodzakelijk is en als gedeelten van leidingen gemakkelijk van binnen uit duurzaam kunnen worden vervangen spreken wij van relining.
De problemen worden hierbij van binnenuit duurzaam en toekomstbestendig verholpen. WazoRiool voert deze reparaties vakkundig voor u uit, als de leiding hiervoor geschikt is.

Vakkundig personeel altijd op een steenworp afstand

Ons werkgebied voor (acute) rioolproblemen bestrijkt grote delen van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

7 dagen in de week, 24 uur per dag lossen wij uw problemen op!