Onze diensten

Heeft u een dringend probleem? Bel ons dan op 050 211 05 41.

No cure No pay

Bij WazoRiool betaalt u alleen als ook daadwerkelijk uw rioolverstopping is verholpen. Wij zullen er alles aan doen om de verstopping te verhelpen zodat u weer ongehinderd gebruik kan maken van uw riolering. Voor het oplossen van de verstopping bezitten wij diverse professionele gereedschappen en kennis welke ingezet kunnen worden. Om de verstopping op te lossen dient de opdrachtgever hiervoor zijn medewerking te geven. Uiteraard moet het rioolstelsel in deugdelijke staat zijn en voldoen aan de normering zoals deze omschreven is in de NTR 3216 en de NEN 3215. De verstopping mag niet veroorzaakt worden door een technisch gebrek, ouderdom of achterstallig onderhoud. Tijdens reinigingswerkzaamheden en/ of inspectie van het rioolstelsel kan het voorkomen dat er vervolgwerkzaamheden noodzakelijk zijn om het probleem op te lossen. Denk hierbij aan het legen van septic-tanks, putten of vetafscheiders, maar ook het verwijderen van zware vervuiling zoals corrosie, versteend slib of urinesteen. Wilt u aanspraak maken op “No cure, No pay” dan dient u ons de gelegenheid te geven om deze werkzaamheden uit te voeren. Bij het staken of afbreken van de werkzaamheden door de opdrachtgever kan er geen aanspraak gemaakt worden op “No cure, No pay”.

Prijstelling

WazoRiool communiceert transparant, eerlijk, zonder ongewenste verassingen en op basis van No cure No pay. Wij hanteren een vast tarief van € 104,75 (€ 126,75 inclusief btw) voor het eerste half uur. Dit is inclusief voorrijkosten, ontstoppingsmateriaal (excl. camera en tracer) en zes maanden garantie. De meeste verstoppingen worden binnen het eerste half uur opgelost en kunnen wij het tegen dit tarief verhelpen. Mochten de werkzaamheden onverhoopt uitlopen, dan wordt er per 15 minuten € 24,70 (€ 29,89 inclusief btw) extra in rekening gebracht. De genoemde bedragen zijn exclusief btw en eventuele avond- of weekendtoeslagen.

Pinnen, ja graag

Toeslagen

Wij berekenen toeslagen op werkdagen vanaf 17.00, in het weekend en op zondag en feestdagen. Neem hiervoor contact met ons op.

Garantiebepalingen

Op alle door WazoRiool ontstopte en gereinigde rioleringen is een garantietermijn van zes maanden van toepassing. De garantie is van toepassing op de uitgevoerde werkzaamheden, gereinigde riolering en/ of tijdsduur van de werkzaamheden. Eventuele meldingen binnen deze termijn worden gratis door WazoRiool verholpen. Mits betreffende melding niet zijn of worden veroorzaakt door verzakkingen, breuk, achterstallig onderhoud, ouderdom en/ of overige defecten aan het rioolstelsel. Onder ‘achterstallig onderhoud’ vallen riolering welke aangetast zijn door urinesteen, corrosie en/of versteend slib. Onder ‘ouderdom’ vallen rioleringen waarvan de technische levensduur verstreken is zoals gresleidingen, asbest houdende leidingen (Eternit), loden leidingen en gietstalen leidingen. Tevens mag de melding niet veroorzaakt zijn door oneigenlijk gebruik of door voorwerpen, obstakels en/ of substantie die niet behoren te
worden afgevoerd via het rioolstelsel zoals vezelproducten (zoals vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes, tampons, etc.). 

Uitgesloten van de garantie zijn slijtage gevoelige delen, zoals rubbers en afdichtingen als mede vlotters, kranen en afsluiters. Ook uitgesloten van de garantie zijn door derden geplaatst en aangesloten sanitair. Zoals toiletten, stortbakken, douchebakken, baden en meubilair.

Reeds aanwezige gebreken aan het rioolstelsel welke voor aanvang van de werkzaamheden niet zichtbaar of merkbaar waren maar tijdens of na de werkzaamheden zich manifesteren vallen niet onder de garantie bepaling.

De garantiebepalingen worden toegepast op doordeweekse dagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Avonden en weekenden vallen buiten deze tijden en zijn dus uitgesloten.

Wat wij allemaal doen?

Vakkundig personeel altijd op een steenworp afstand

Ons werkgebied voor (acute) rioolproblemen bestrijkt grote delen van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

7 dagen in de week, 24 uur per dag lossen wij uw problemen op!